Lilla Magazin 2015 december

“Ajándékot adni annyi, mint önmagadat megajándékozni. Ajándékot adni annyi, mint lelked örömébe a másikat befogadni!”
Készülünk a karácsony szentségére, a szeretet ünnepére.

Álljunk meg egy kicsit, gondolkozzunk el, mi is fontos igazán. Szívünk szerint, hogy töltenénk el ezeket a fényességes napokat. Kik, azok az ismerősök, rokonok, akikkel meggyújtanánk az adventi koszorú gyertyáit vagy elfogyasztanánk az ünnepi vacso-rát, de messze sodorta őket az élet. Mindannyiunkban ott él a szeretet fénye az egymás utáni vágy. Szívünkben világít a szeretet lámpása, melynek fénye karácsony-kor még jobban felerősödik és összekötődünk egymással. Beragyogva gyógyítjuk a földet és lelkünk magától teszi a dolgát.

Fogjuk meg egymás kezét, kapcsolódjunk össze! Keressük meg azokat, akik magányo-san élnek. Tegyük félre sérelmeinket, haragunkat. Győzzön a szívünk szava! Csak egy telefon, egy nemes gesztus…! Kérjük meg a “Jó Istent”, az “Angyalokat” tanítsanak meg megbocsátani minket! Mondjunk el egy imát mindazokért, akikre neheztelünk, vagy akik ránk haragszanak! Segítsük őket azzal, hogy eloldozzuk ezeket a negatív kötelékeket!

Szóljon a karácsony mindenkinek az egymásra rátalálásról. Szülessen meg mindannyi-unk lelkében a fény mely beragyoghatja a családokat, barátokat, szerelmeket és min-den lényt és létezőt az univerzumban!

Nem az a fontos, hogy mennyi ajándékhalmaz hever a fa alatt, hanem, hogy saját fé-nyünkkel hány pislákoló lámpást gyújtunk meg. Hány embernek adunk Hitet és Re-ményt azzal, ha támogatjuk őt jelenlétünkkel.

Áldott, Békés Ünnepeket Mindenkinek!